Murer  K E Kristensen Aps                       

               ... byens flotteste murer